O.L.I. psihološki savetnik

Prikrivena sabotaža i emotivni protest

Pasivna agresivnost gotovo da je“ talenat“, sposobnost da se prebaci ljutnja na druge tako da sama osoba nikada nije otvoreno ljuta i agresivna, ali čini, svojim ponašanjem, da se okolina oseća iritirano i napadnuto. Njenu osnovu čini osujećenje, gnev i zavisnost.   Pričati jedno – raditi drugo   Pasivno agresivno ponašanje je vid mazohizma koji se odražava u ličnom neuspehu, odugovlačenju i autodestruktivnom ponašanju koje utiče negativno na samu osobu, […]

Više

Suočavanje sa stidom

Isto tako i pognut pogled, zamuckivanje, drhtavica, rumene se obrazi a neretko se javljaju i tikovi.   Kada osoba shvati da na ovaj način privlači dodatnu pažnju panika raste i želja da se sakriju osećanja i telesni znaci se povećava. Neuspeh u sakrivanju dalje izaziva potrebu da se što pre pobegne iz situacije, „propadne u zemlju“ i sve zajedno se može doživeti kao potpuna tragedija.   Kakvi god da su […]

Više