novogodišnje odluke

Četiri novogodišnje odluke – “Poklonite sebi…”

1. Ne treba da donosimo odluke samo zato što je pred nama Nova godina! Donošenje odluke sa sobom nosi i preuzimanje odgovornosti za njeno sporovođenje. Ovo je značajan razlog zbog kojeg treba da više pažnje usmerimo na ono što želimo da promenimo i šta je u domenu naših mogućnosti. Potrebno je da damo sebi vremena i razmislimo o tome. Treba da imamo na umu da jedina osoba, koju možemo da […]

Više