Nevena Janković

Simbol konjunkcije

KARMIČKE VEZE

U slučaju egzaktne konjunkcije vidimo izuzetno jaku karmičku vezanost koja dolazi direktno iz prošlog života. Te osobe nastavljaju odnos, a opet, u zavisnosti od prirode konjunkcije, možemo vidjeti kakav će odnos biti. Što je konjunkcija bliža, odnos je bio u u nekom skorijem životu, što je konjunkcija dalja, odnos je mogao biti u nekom daljem životu.   Isto važi i za druge aspekte. Što su bliži, odnosno orbisi manji, bilo […]

Više

Jedan horoskop za dva bića

HOROSKOP ODNOSA

Za svaka dva bića postoji jedan horoskop kojeg nazivamo horoskopom odnosa, a koji se izrađuje za srednje rastojanje njihovih rođenja, u vremenu i prostoru. Slični, a ipak različiti, kompozit ne postoji u prostoru i vremenu, zato mnogi stavljaju Dejvison ispred Kompozita. Da bi se ostvario jedan odnos, bez obzira koliko dobar horoskop odnosa bio, neophodno je da natalne lične planete aspektuju planete horoskopa odnosa. Svaki aspekt natalne planete prema horoskopu odnosa […]

Više

Položaj Meseca i Sunca u najvećoj meri utiču na materijalno

MATERIJALNO BOGATSTVO

Treba naglasiti da dobri aspekti, bez obzira da li ih prave Saturn, Jupiter, Mars ili Venera, ili bilo koja druga planeta, uvek daju povoljne finansijske mogućnosti.   Najbolji položaj za sreću i zadovoljstvo u materijalnom pogledu jeste povoljan aspekat izmedju Sunca i Meseca, kao i povoljna konfiguracija Jupitera i Venere, posebno kada se ove dve planete nalaze iznad horizonta ili na samom Ascedentu.   U muškom horoskopu treba uzeti u […]

Više