nekada davno

MAŠTA I BESMRTNOST BAJKI

Kritičari govoreći o bajkama, u ne tako davnoj prošlosti, predvideli su veliko smanjenje potražnje za njima. Smatrali su da će prestati zanimanje među decom za bajkama. Takođe, mnogi akademici i novinari smatrali su ih za neozbiljne. Sa druge strane, neki psiholozi tretirali su ih, pre svega, kao zdravu i prirodnu terapiju za decu.   Bajke su, međutim, opstale i sada nisu popularne samo kod dece, već i kod odraslih. Bajke […]

Više