Natalna Venera u Biku – “Rapsodija ukusa”

Natalna Venera u Biku – “Rapsodija ukusa”

Razlikovaće se od pozicije u Vagi po tome što je Venera u Vagi više posmatrač lepote, dok je Venera u Biku njen aktivni sledbenik.   Venera u Biku u prvi plan ističe emocionalnu i finansijsku stabilnost, budući da joj je element zemlja. Osobe sa Venerom u Biku će birati partnera kraj koga će im biti udobno, sigurno i iznad svega stabilno.   Ovo su ljudi koji žive za stabilan partnerski […]

Više