namera

Yoga: Sankalpa (odluka, namera, cilj)

Neki od nas su se osvrnuli na prošlost i na sve one težnje koje smo ostvarili, kao i na one koje nismo. I mnogima se javilo pitanje: Šta utiče na ostvarivanje odluka, ciljeva, težnji koje imamo? Šta pravi razliku? Zašto se neka težnja ostvarila, iako smo potpuno zaboravili na nju, a neka druga, u koju smo dosta napora uložili, nije? Imam dva primera iz svog života, pre nego što sam […]

Više