Moja planeta

alt

DARKOVA POEZIJA

Tamo svi žive u skladu, svoju sreću ne grade na tuđem jadu, duše ne kradu. Prastari prekinuše stanje pokore. Vremena šargarepa i kazni, oživeše životi prazni. Niko potrebu nije više imao voleti sebe, svi smo se zavoleli, oživeli za druge. Još od vremena davnih, naučismo stvoriti više no treba, i ne samo hleba. Svako se trudio od srca dati, svako je želeo sebe utkati, u tuđi osmeh, u tuđi san, […]

Više