MESEC U ŠKORPIJI (do 26. oktobra 2014.)

MESEC U ŠKORPIJI (do 26. oktobra 2014.)

No, sada su emotivne reakcije prenaglašene, nema sredine, reagujemo i idemo iz  krajnosti u krajnost.   Mesec u Škorpiji teži emotivnoj sigurnosti i stabilnosti. Nema otvorene i direktne reakcije. Ovaj Mesec ima sklonost povlačenja u sebe, bez sklonosti da se bude otvoren pred drugima, a sve iz razloga da se ne naruši emotivna stabilnost.   Zatvorenost po prirodi. Mesec u Škorpiji duboko preživljava emocije, zadržavajući ih u sebi. Drugima može […]

Više