Mesec u Devici (22. septembra 2014. godine)

Mesec u Devici (22. septembra 2014. godine)

Ovo je T-kvadrat u promenljivim znacima, koji donosi težnje da se skinu maske, da se makne sve ono što je prekriveno, ulepšano i lažno, i da se sada stvari vide jasno. Mesec u Devici teži jasnoći, sigurnosti, čistoći, kako na fizičkom planu, tako i na emotivnom i psihičkom.   U jutarnjim satima, između 4 i 7.30 sati, oni koji su spavali mogli su imati snove koji otkrivaju budućnost, a koji […]

Više