Merkur tranzitira Vagom

alt

Merkur tranzitira Vagom

Odluke, dok Merkur tranzitira Vagi, ne donose se lako, jer ima više razmišljanja, odmeravanja obe strane nekog problema, vaganja, pa i više nesigurnosti. Posebno su za to nepovoljni dani oko 20. i 21. septembra kada je Merkur u kvadratu sa Plutonom, i kada će biti pritisaka, zabrana ili nametanja volje drugih. Tada su mogući konflikti, pa nije povoljno vreme za komunikaciju i saradnju. Istovremeno je i Merkur u opoziciji sa […]

Više