Konjunkcija do 5.7.

Đjotiš: KONJUNKCIJA I OPOZICIJA

Kada se sami suočimo sa svojom suprotnošću, to nije poziv na borbu ili obranu nego proširenje horizonta i izazov stvaranja ravnoteže, koji uvijek imamo u odnosu prema samima sebi, ali i sa okolinom koja nam je suprotstavljena. Opozicija nas stoga obogaćuje, jer nam daje mogućnost drugačije perspektive i sagledavanja života iz kuta koji nam je inače nedostupan, i zato znamo biti ograničeni u svojim krutim okvirima. Opozicije se u kompatibilnosti […]

Više