KAKO DO ENERGIJE

alt

ENERGIJA I POLJE DJELOVANJA

Na našem trenutnom stupnju mi sebe doživljavamo kao energiju koja živi i oblikuje polje djelovanja koje ju okružuje. To polje je u većini slučajeva ograničeno na nešto što je povezano sa samosviješću odnosno “Ja”. “Ja” je taj koji ima energiju i “Ja” je taj koji djeluje na polju djelovanja svojim vlastitim energetskim kapacitetima. Čovjeku, od trenutka kada dođe na ovaj svijet, za sve što radi, sve što želi, sve što […]

Više