“KAFANSKA ASTROLOGIJA”

“KAFANSKA ASTROLOGIJA”

Iako je znanstvena, što se tiče matematički izračunatih položaja planeta u stupnjevima znakova, kućama i aspektima, za tumačenje karte potreban je holistički pristup. Znači, povezivanje više faktora u cjelinu te stvaranje konačnog suda, na temelju kako intuicije tako i iskustva astrologa – ljudski faktor zbog kojeg kvaliteta tumačenje ovisi o čovjeku koji tumači. Astrologija, na neki način, stvara odnos sa astrologom koji ju koristi, nastaje njihov osobni jezik, komunikacija koja je […]

Više