izračunajte vaš broj

alt

IZRAŽAJNI BROJ

Izračunava se kada se bioritamskom broju doda lični broj.   Na primer –  Kada je neko rođen 3. 12. 1962. godine, onda je: Dan rođenja: 3 BIORITAMSKI BROJ: 3 + 12 = 15 = 1 + 5 = 6  /dan + mesec/ GENERACIJSKI BROJ: 1 + 9 + 6 + 2 = 18 = 1 + 8 = 9  /godina/ LIČNI BROJ = bioritamski + generacijski = 6 + 9 […]

Više