Hysteria histerija

Histerični, histrionični poremećaj ličnosti

Teatralnost, dramatizacija i potreba da se skrene pažnja na sebe može biti prijatna i uzbudljiva, ali ponekad  je toliko izražena da postaje nepresušna potreba koja nikada nije zaista zadovoljena i koja stvara velike probleme.       Hysteria   Oboljenje pod nazivom Hysteria prvi su opisali Hipokrat i Galen. Naziv potiče od grčke reči hystera (materica), pa je samim tim i duga istorija povezivanja ovog pojma sa ženama. Prema njihovom […]

Više