Energija zgusnuta do točke vidljivosti – materija!

alt

Djelovanje iz ljubavi ili iz straha!?

Možda je greška u formulaciji, pa za eteri?ne svjetove možemo re?i, umjesto materijalni da su realni, stvarni, iako fizi?kom oku nevidljivi. Oni postaju vidljivi samo kada upotrijebimo unutarnja ?ula, me?u kojima i unutarnji vid.   A veo izme?u svjetova se ve? odavno stanjio zato sve više ljudi prijavljuje da vi?a i one pojave i bi?a koja ne pripadaju ovom našem “materijalnom” svijetu. Kod ogromne mase ljudi bude se uspavane sposobnosti, […]

Više