dokazivanje

Mars u Lavu (od 28. avgusta do 15. oktobra 2013.) – “Težnja ka pobedi, uspehu, dokazivanju”

Isto tako, težit će se za uspehom, samopotvrđivanjem i divljenjem. No, sve je to moguće ostvariti ukoliko se energija usmeri pretežno na rad odnosno na posao ili na neke druge realne ciljeve.   Mars u Lavu, bilo da se je reč o sportu ili o potvrđivanju u ljubavi ili radu, sada dok je Sunce u skromnoj Devici, neće da bude tako pompozan i egoistično nastrojen.   Energije će biti više, ali […]

Više