do 7. listopada 2013.

Tranzitna Venera u Škorpionu (do 7. listopada 2013.) – “Žeđam”

Za voljeti ovdje i sada i ove Ljude – treba imati snage. Treba imati sebe. Drugi Venerin dispozitor je Pluton u Jarcu. On govori da su ove emocije koliko god snažne bile i postojane, stalne, spremne na trajanje. Ovo su izjave ljubavi duboke, snažne, kaotične, potpuno predane, ogoljene, ali i ozbiljne. Ovo su emocije kojima možete vjerovati bez obzira koliko vam luđački zvučale. Koliko snažno prodirale u vas. Koliko vam […]

Više