do 13. jula 2013.

Mars u Blizancima (od 1. juna do 13. jula) – “Vreme dodatnih poslova”

U svakom slučaju, poslovi koji se tiču komunikacije, razmene, dogovoranja, medija, predavanja, putovanja, trgovine, vožnje, sada će biti više zastupljenji. Mnogi će u ovom periodu uz glavni posao se aktivirati u još nekom dodatnom. Moguće je da će se raditi više sličnih ili različitih aktivnosti, ali koje će uvećati prihode i novac, koji će se ulagati pre svega u nešto što je vezano za dom, porodicu ili privatan posao. Ovo […]

Više