dnevna analiza

Dnevna astro analiza (2. oktobar 2017.)

U Kini ovu zvezdu nazivaju Tsze Tsang – drugi general, dok je u dolini reke Eufrst poznata je kao Božanski kralj pustinje. Prvobitni naziv ove zvezde bio je Vindemiator, sakupljač grožđa. U grčkoj mitologiji, ova zvezda predstavlja Ampelosa, sina nimfe i satira, koji je sakupljavši grožđe, pao niz liticu, slomio vrat i preminuo. Dionis, grčki bog vina, koji je gajio simpatije ka Ampelosu, odlučio je da ga uzdigne na Nebesa […]

Više