Dalaj Lama

Dalai Lama

Između politike i reinkarnacije

Naime, Nobelovac i višedecenijski vođa Tibetanaca, Dalaj Lama, smatra da bi političkog vođu trebalo birati na demokratski način, odnosno da o novom lideru treba odlučiti parlament u izbjeglištvu, koji broji 43 člana. Također, problem oko izbora novog Dalaj Lame, u smislu duhovnog , ali ne i političkog vođe, svodi se na problem reinkarnacije. Sam 76-godišnji Dalaj Lama već je označio svog nasljednika, ali on bi trebao doći iz izbjeglištva, dok […]

Više