Čitaj me na Sprovodu

AISHINA POEZIJA

Gomile onih što došli su uputiti “posljednji Pozdrav” Nikad me na ulici nisu dočekali osmjehom, pogledom, a kamoli riječju. Gomile onih što padaju u oaze Bola, Bili su upravo sav moj Bol. Gomile onih što pisat će mi hvalospjeve, uvijek su se trudili nabacati što više prljavih, odvratnih riječi, na moj Lik. Gomile onih što će sa “ponosom” reći: Bila je Naša! Nikad nisu bili Moji. Iako, uvijek su si […]

Više