Branislav Petrović

alt

Horarno otkrivanje sporta

Upravo u horarnoj astrologiji je ovaj faktor naglašen, rekao bih prenaglašen, a sama karta događaja ili horarnog pitanja se izrađuje prema trenutku kada je astrolog čuo i razumeo pitanje. Dakle, nije dovoljno da je pitanje upućeno astrologu.   Naravno, i ovaj metod sam imao prilike da proverim, i moram da konstatujem da bar u predviđanju ishoda fudbalskih utakmica nisam dobio konstantne rezultate. Mada, ovo što ću reći može izazvati polemiku, […]

Više

alt

Sabijski simboli u sportskoj astrologiji

Pre svega zato što je tačna. Postoje i drugi pristupi analizi jedne karte događaja. Ovde će biti pomenuti neki.   Recimo ono što se može svrstati u tradicionalne alate je predviđanje ishoda utakmice korišćenjem definicija Sabijskih simbola. Sabijski simboli opisuju svaki stepen zodijaka pojedinačno. Šta ovaj metod podrazumeva? Analiziraju se stepeni na kojima si postavljeni vrhovi kuća, u ovom slučaju prve i sedme kuće, te stepen na kome se nalazi […]

Više

alt

SPORTSKA ASTROLOGIJA

Astrologija za sportove se može podeliti na nekoliko načina. No, ovom prilikom ću vam predstaviti onaj za koji smatram da je i najprimereniji i očigledan. Dakle, podela se može izvesti na ekipne i individualne sportove. Sam pristup jednim i drugim je isti u nekim segmentima. Ipak, razlika je suštinska.   Dok je kod ekipnih sportova važan element simbolika grupe, u individualnim sportovima je važan horoskop rođenja sportiste. U biti sportskih […]

Više