ASTROLOGIJA U SREDNJEM VIJEKU (2. DIO) – “Kozmologija i stav crkve”

ASTROLOGIJA U SRED. VIJEKU (2. DIO): “Kozmologija i stav crkve”

Sve do početka 17. stoljeća (kada se u jeku protureformacije okomila na kopernikanski sustav) nije nametala neku određenu kozmologiju.   Oko pitanja kozmologije Crkva nije imala službenu doktrinu ni stav te se nije naročito uplitala u preferencije srednjevjekovnih kroničara, filozofa i skolastika. Jedan od razloga za ovu indiferentnost je što teme filozofije prirode*, Crkvi nisu bile bitne.   Spasenje duše je dolazilo kroz Crkvu putem Kristovog nauka, dok se na […]

Više