Astro uticaji

Astro uticaji tokom sedmice

U idućim danima možemo postati svjesni svojih osjećanja na višem nivou, a imaćemo i snage da ih bolje usmjerimo. Ukoliko trebamo djelovati po strani nekih pregovora, sada je odličan period. Ukoliko imamo potrebu za prekidom nečega, okončanjem neke situacije, trebamo više razmisliti o tome i ne djelovati u skladu s tim u toku ovog perioda. Ukoliko želimo doseći neka nova iskustva, trebamo nastojati da se fokusiramo na razmišljanje o ostvarenju […]

Više