8. jula do 23. jula 2015.

Merkur u Raku (od 8. jula do 23. jula 2015.) – “Porodični planovi”

Znak Raka prvenstveno snažno reaguje na pitanja koja se tiču privatnog, intimnog i najbližeg okruženja, reagujući na pitanja vezana za emocije, bliske odnose, porodični život, roditelje, decu, svoje poreklo, tradiciju i pretke. Svaka misao, ideja, odluka koja se donosi i kontakti koji se uspostavljaju podložni su osećanjima. Merkur u Raku je misaona emotivna reakcija koja se izražava kroz komunikaciju, kontakte, razmene mišljenja, ideje, stavove,  učenje, pisanje, knjige koje se čitaju […]

Više