2013

Što nam donosi mlad Mesec u Blizancima?

  Mlad Mesec je večernjim satima 8. juna na 18 stepenu u Blizancima. Promene i novine koje bude doneo Mlad Mesec, na ovom stepenu, biće vezane kod mnogih za komunikaciju, nova poznanstva, nove veze, ispite, prijamne ispite vezane za izbor nove škola, upis u nove škole i na fakultet, kao i za putovanja, saobraćaj, kupovinu novih mobilnih, kompjutera, automobila, motora i drugih prevoznih sredstava te za nova ideje i saznanja, […]

Više