Saturn i hermetički principi savršenog života

Po starom hermetičkom tekstu “The Kybelion” postoji sedam zakona Univerzuma. Onaj koji ih savlada, usavršio je najvažniju životnu lekciju. Zašto baš sedam? Sedam je broj koji je u astrologiji označen planetom Saturn. Poznato je da se njegove lekcije moraju savladati ako želimo da napredujemo, ali da je to i najteže. Možda zato imamo i sedam grehova. Gde god da pogledate, sedmice su svude!

Saturn nas uči da živimo sa vremenskim i prostornim ograničenjem. Uči nas da prihvatimo svoje korene, kosti, kožu, gene. Uči nas da kada to prihvatimo, čak iako nam se ne sviđa, mi izlazimo van tih okvira i postajemo beskonačni, a time otključavamo vrata izobilja, i ne samo da sve postaje moguće nego mi to odmah i imamo.