Samostalno istraživanje prošlih života

Možda mislite da nema šanse da uspete da samostalno uđete u svoj prošli život, a posebno ne da ga istražujete. Ipak, svako je u nekom momentu života barem jedanput uspeo da vidi fragment nekog svog prošlog života i obris svog prošlog lika. To se zove “slučajna spontana regresija”, jer smo se vratili u emociju od pre, gde su na primer scena i reč filma bili okidači koji su izazvali sećanja koja potiču iz davnina.