REGRESIJA U PROŠLE ŽIVOTE I KARMA

Zašto bi neko izabrao da uradi regresiju i vrati se u prošli život? Odgovori na to pitanje su obično da bi se rešili trenutni ili hronični zdravstveni problem, da bi se poboljšala komunikacija u međuljudskim odnosima, da bi se pronašla životna svrha, dok neko to čini iz zabave.

Da li ste i vi među onima koji gomilaju stvari? Da li je i vama teško da bacite sitnice, odeću ili predmete koji vam ničemu ne služe, ali ih jednostavno i dalje držite u kući? Onda je vreme da uklonimo staru karmu.

Regresija je odličan način da pročistimo naše biopolje i izgladimo “pukotine” u svojoj auri, rešavajući se starog emocionalnog otpada koji svako od nas vuče sa sobom. Poznato je da kod bolesti treba lečiti uzrok a ne posledicu. Vrlo često je taj uzrok u nekom od prošlih života, a možemo sami da izaberemo da se vratimo baš u taj određeni. Ono što je najbolje, kamen koji smo osećali da već dugo nosimo na ramenima konačno spadne nakon regresije, jer shvatimo da više nema potrebe da to sebi radimo.

Naravno, moguće je vratiti se i u neki period sadašnjeg života kada se desila trauma. Na taj način, iako ne možemo tehnički menjati prošlost, možemo da promenimo našu reakciju i stav, pa tako i reperkusiju, koju su naše odluke ili ponašanje izazvali, i time menjamo i budućnost.