Slika prije napadaPolicija u francuskom Avignonu u lovu je na počinitelje kaznenog djela uništenja umjetničke slike. Naime, kontroverzno djelo “Upišani Krist”, autora Andresa Serrana iz 1987. godine,

uništili su po?initelji ?eki?ima, šarafcigerima i šiljcima za led. Dvojica nezadovoljnika tim umjetni?kim djelom ipak nisu uništili original, budu?i da je na zidu avinjonske galerije visjela kopija djela. Slika prikazuje plastificirani križ uronjen u urin.

Ve? ranije su crkveni oficijelni krugovi djelo ozna?ili odioznim, a akciju uništenja pozdravila je i radikalna francuska desni?arska Le Penova stranka. Voditelj galerije je pak komentirao da i takva kontroverzna djela moraju biti dopuštena, ukoliko se svi slažemo s osnovnim principom o slobodi umjetni?kog izražavanja.

Ina?e, druga kopija ovog fotografskog rada bila je napadnuta i prije 15 godina u Australiji, kad su dvojica tinejdžera pokušala uništiti sliku, nakon što je djelo kao blasfemi?no prokleo tamošnji nadbiskup.

Nakon napada