KAKO RASKINUTI KARMIČKE OKOVE

Hajde da prvo razjasnimo šta su karmički okovi. Svaka emocija ima određenu boju, gustinu, težinu, oblik (energiju,vibraciju i frekvenciju). Neizražene emocije su blokirana energija koja posledično ne vodi ekspanziji i zdravlju.