Mutacijom gena do rasta kose

Naučnici su otkrili ’vukodlak’ gen koji podstiče rast dlaka po cijelom tijelu i koji bi se u budućnosti mogao koristiti kao način liječenja ćelavosti, prenosi “Daily Mail”.

Stru?njaci su uo?ili genetsku grešku u rijetkom stanju zvanom hipertrihoza ili “vukodlak sindrom”, pri kojem jake dlake prekrivaju lice i gornji dio tijela. Nau?nici smatraju da bi lijekovima mogli izazvati sli?nu mutaciju gena kod ljudi kako bi podstakli rast kose kod onih koji imaju problema sa ?elavljenjem.

 

Hipertrihoza ili Ambrasov sindrom

Ipak, oni isti?u da bi ovakav na?in lije?enja ?elavosti morao pri?ekati, jer još uvijek ne znaju kako da podstaknu rast dlake samo na odre?enim mjestima, a ne po cijelom tijelu, što je odlika spomenutog sindroma.
Ina?e, sindrom “vukodlaka” je izuzetno rijedak, pa je u zadnjih 300 godina zabilježeno samo 50  ovakvih slu?ajeva. Jedna od osoba prekrivenih dlakom je i , koja je proglašena najdlakavijim djetetom u Guinnessovoj knjizi rekorda.

 

11-godišnja Tajlan?anka Supatra SasupanMuškarci koji pate od ovog stanja obi?no imaju dlake preko gornjeg dijela tijela i cijelog lica, uklju?uju?i i kapke. Žene uglavnom imaju samo “pe?ate” pune dlaka, iako je lice male Supatre gotovo u potpunosti prekriveno maljama.