Među doista brojnim istraživanjima na koje se može naići na internetu, mi smo naletjeli na jedno američko koje govori o poznavanju osnova religija kod pripadnika različitih konfesija. Washington Pew Forum u svom je nedavnom istraživanju utvrdio da su ateisti i agnostici najnaobraženiji po pitanjima poznavanja vjere.

Na upitnik od 32 pitanja, ispitanici ateisti i agnostici u prosjeku su točno odgovorili na njih 21 pitanje. Ispitanici židovi i mormoni prosječno su odgovarali točno na 20 pitanja, protestanti na 16 i katolici na 15 pitanja. Mormoni i evangelici najbolje su odgovarali na pitanja vezana uz Bibliju i kršćanstvo, a agnostici i ateisti na pitanja vezana uz budizam, judaizam i hinduizam.

Što se konkretnih pitanja tiče, recimo, manje od polovice ispitanika znalo je da je Dalaj Lama vrhovni vođa u budizmu, njih 54 posto je Kuran prepoznalo kao svetu knjigu islama, manje od 50 posto katolika je znalo da vino i hostija predstavlja Kristovu krv i tijelo. Međutim, skoro 80 posto ispitanika znalo je da je Majka Tereza katolkinja.