20 KARMIČKIH ZAKONA ZA ISCELJIVANJE SATURNA

Planet Saturn vezujemo za crnu boju i karmu. Vlada subotom i vremenom. Prostorno predstavlja groblja i sva mirna, tiha i napuštena mesta. Tamo gde se nađe u natalnoj karti ukazuje na ograničenja, pa se odnosi i na kosti i zube, odnosno sve što se teško menja i šta smo nasledili. Predstavljen je u prirodi kamenom, a tiče se kazne i straha, tereta i patnje.